Tomeu Perelló

En Tomeu Perelló és l’home que hi ha darrere cada volta de cordell, és la mà que entrellaça la bova per recrear una obra mestra, una cadira, un seient, un tamboret.

Objectes mundans per al descans, que en mans de l’artesà es converteixen en peces vives. En Tomeu Perelló és el passat, el present i el futur del noble ofici de cordador de cadires, on la fusta vella, l’espart o l’adobada bova es converteixen en material noble que dóna sentit a aquesta ancestral manera de viure l’artesania.

Més informació: https://tomeuperello.com