Antonio Rodríguez Bernal

Artesà, docent i investigador de la cistelleria de margalló, comença a treballar el margalló l’any 1984 de mans del seu avi patern Domingo Rodríguez “El Bornicho”, amb el qual adquireix tots els coneixements indispensables d’aquest ofici ancestral.

El continu treball amb el palmell li ha fet evolucionar i ampliar els seus coneixements de forma autodidàctica. Centra el seu treball a perfeccionar acabats, adquirir noves tècniques i donar més contemporaneïtat al palmell amb nous dissenys.

També li ha enriquit molt el contacte amb altres artesans, els que treballen el palmell i que li han donat la possibilitat de recuperar peces i tècniques tradicionals, i els que treballen fibres diferents com el vímet, el jonc, l’escorça de castanyer, etc. la qual cosa li ha donat la possibilitat de traslladar al palmell, tècniques abans no utilitzades amb aquesta fibra.