FRANCISCO BARROSO

DESCRIPCIÓ

Artesania Barroso és una empresa de venda ambulant que posa els seus serveis en el Mercat de Figueres. Tenim una antiguitat de 15 anys i més de 35 anys en experiència en fires ambulants, en àmbit nacional.